அக்பருதீன்

அக்பருதீனுக்கு குவியும் பாராட்டுகள்
அக்பருதீனுக்கு குவியும் பாராட்டுகள்
ஐக்கியநாடுகள் சபையின் இந்தியாவின்  நிரந்தர பிரதிநிதி சையத் அக்பருதீன் 370-வது பிரிவை இந்தியா ரத்து செய்த பின்னர் காஷ்மீர் முன்னேற்றங்கள் குறித்து ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு சபையில் நடைபெற்ற ரகசிய  ஆலோசனையை  தொடர்ந்து நிருபர்களுக்கு அளித்த ......[Read More…]

August,17,19,