அக்ஷய திருதி

அக்ஷய திருதி தினத்தை நல்லுதவி தினமாக   கொண்டாடலாம்
அக்ஷய திருதி தினத்தை நல்லுதவி தினமாக கொண்டாடலாம்
ஒவ்வொரு வருடமும் சித்திரை மாதம் அமாவாசைக்கு பின்னால் மூன்றாம்பிறை நாளில் வருவதே அக்ஷய திருதியைநாள். "அக்ஷய " என்றால் குறைவில்லாதது என பொருள். இந்த அக்ஷய திருதியை மகா லட்சுமிக்கான நாள்.எனவே இந்நாளில் ......[Read More…]