அக விலைப்படி

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஆறு சதவித அகவிலைப்படி உயர்வு
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஆறு சதவித அகவிலைப்படி உயர்வு
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதி யர்களுக்கு ஆறுசதவீத அகவிலைப்படியை உயர்த்த மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கி யுள்ளது. இந்த உயர்வு கடந்த ஜனவரி 1ம் தேதி முதல் கணக்கிடப்பட்டு வழங்கப்படும் என்று ......[Read More…]