அசைவ உணவு

பிரதமர் விருந்துகளில், அசைவ உணவுக்கு தடா
பிரதமர் விருந்துகளில், அசைவ உணவுக்கு தடா
பிரதமர் பங்கேற்கும் விருந்து களில், அசைவ உணவுகளை பரிமாறக்கூடாது. அதேபோல், ஒயின் பரிமாறுவதையும் தவிர்க்கவேண்டும் என, பிரதமர் அலுவலகம் அறிவுறுத்தி உள்ளது. ...[Read More…]

August,28,14,