அசோக் கஜபதிராஜு

தேசிய விமானப் போக்குவரத்து கொள்கைக்கு மத்திய அமைச்சரவை புதன்கிழமை தனது ஒப்புதலைவழங்கியது
தேசிய விமானப் போக்குவரத்து கொள்கைக்கு மத்திய அமைச்சரவை புதன்கிழமை தனது ஒப்புதலைவழங்கியது
பெரிதும் எதிர்பார்க்கப் பட்ட தேசிய விமானப் போக்குவரத்து கொள்கைக்கு மத்திய அமைச்சரவை புதன்கிழமை தனது ஒப்புதலைவழங்கியது. இதன்மூலம், ஒருமணி நேரப் பயண விமானங்களுக்கான கட்டணம் ரூ.2,500ஆக குறையும். இதுதொடர்பாக மத்திய விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ......[Read More…]