அசோக் கெலோட்

மோடி சுனாமி சுழல தொடங்கிவிட்டது
மோடி சுனாமி சுழல தொடங்கிவிட்டது
மோடி அலை வீசவில்லை , மோடி அலை வீசவில்லை என்று தேர்தல் என்னும் கடலில் தத்தளித்து கொண்டிருந்த காங்கிரசும் அதன் அடிபொடிகளும் இன்று மோடி எனும் சுனாமியில் சிக்கி சின்னா பின்னமாகியுள்ளார்கள். ...[Read More…]