அடல்பிஹரி வாஜ்பாய்

மொழி என்பது ஒவ்வொருவரின் வாழ்க்கையிலும் இன்றியமையாத ஓர் அம்சம்
மொழி என்பது ஒவ்வொருவரின் வாழ்க்கையிலும் இன்றியமையாத ஓர் அம்சம்
உயர் கல்வித்துறையில் புதுமைக்கும் ஆராய்ச்சிக்கும் முக்கியத்துவம் தரவேண்டும். மொழி என்பது நம்முடைய ஒவ்வொருவரின் வாழ்க்கையிலும் இன்றியமையாத ஓர்அம்சமாகத் திகழ்கிறது என குடியரசு தலைவர் பிரணாப்முகர்ஜி தெரிவித்தார். ...[Read More…]