அடல் சுரங்கப் பாதை

அக்டோபர் 3 உலகின் மிக நீள சுரங்க பாதையை திறக்கும் பிரதமர்
அக்டோபர் 3 உலகின் மிக நீள சுரங்க பாதையை திறக்கும் பிரதமர்
பிரதமர்  நரேந்திர மோடி 2020 அக்டோபர் 3 ம் தேதி  ரோட்டங்கில் அடல் சுரங்கப் பாதையைத் திறந்து வைக்கிறார்.           உலகில் மிக நீளமான சுரங்க நெடுஞ் சாலையாக இதுஇருக்க போகிறது . 9.02 கிலோ மீட்டர் நீளம் கொண்ட ......[Read More…]