அடிப்படை உரிமை

தேச விரோதிகளின் முகத்தில் ஓங்கி அடித்த டெல்லி உயர்நீதிமன்றம்.
தேச விரோதிகளின் முகத்தில் ஓங்கி அடித்த டெல்லி உயர்நீதிமன்றம்.
தேசத்திற்கு விரோதமாக கோஷம் போட்டு விட்டு பேச்சுரிமை, அடிப்படை உரிமை என்று அரசியல் அமைப்புச் சட்டத்தில் உட்பட்டு பாதுகாப்பு கோர முடியாது., நீங்கள் உங்களுடைய விருப்ப கொள்கைப்படியும் எந்த ஒரு அரசியல் கட்சியில் இணைந்து செயல்பட ......[Read More…]