அணுகுண்டு

ராமனாய் மாறுகிறார் நரேந்திர மோடி!
ராமனாய் மாறுகிறார் நரேந்திர மோடி!
     ராமன் இந்த நாட்டின் அரசன்! சகல வல்லமை படைத்தவன்! சீர்மிகு ஆட்சி புரிந்தவன்! ஓயாது உழைத்தவன்! அரக்கர்களை அழிப்பது என சபதம் ஏற்று வென்றவன்! ராமனுடைய பெயர் இன்று இந்த நாட்டவர்களின் வாய் ......[Read More…]