அணு ஆயுத சோதனை

வடகொரியாவின் அணு ஆயுத சோதனைக்கு பாகி்ஸ்தான் உதவி
வடகொரியாவின் அணு ஆயுத சோதனைக்கு பாகி்ஸ்தான் உதவி
வடகொரியாவின் அணு ஆயுத சோதனைக்கு பாகி்ஸ்தான் உதவிசெய்து வருவதாக இந்தியா புகார் கூறியுள்ளது . வடகொரியாவின் அணுஆயுத சோ‌தனையில் யுரோனியம் பயன்படுத்த பட்டிருந்தால் கண்டிப்பாக அதில் பாகிஸ்தானின்பங்கு இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது . ......[Read More…]