அணு ஆயுத திட்டத்திற்க்கு

ஈரானின் மீது ஐரோப்பிய யூனியன் தடை
ஈரானின் மீது ஐரோப்பிய யூனியன் தடை
ஈரான் தயாரித்து_வரும் அணு ஆயுத திட்டத்திற்க்கு எதிர்ப்பை காட்டும் வகையில் ஈரானின் மீது ஐரோப்பிய யூனியன் தடைவிதித்துள்ளது. ஈரானிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் பல பொருட்களுக்கு ...[Read More…]