அணு மின்சாரம்

இன்றைய சந்ததிக்கும் எதிர்கால சந்ததிக்கும் அணுமின்சாரம் தேவை
இன்றைய சந்ததிக்கும் எதிர்கால சந்ததிக்கும் அணுமின்சாரம் தேவை
இன்றைய சந்ததிக்கும் எதிர்கால சந்ததிக்கும் அணுமின்சாரம் தேவை என்று கூறி கூடங்குளம் அணுவுலை செயல்பட உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி தந்து அதிரடி தீர்ப்பை அளித்தது. ...[Read More…]