அண்ணாமலை பல்கலைகழக மாணவர் உதயகுமார்

அண்ணாமலை பல்கலைகழக மாணவர் உதயகுமார் படுகொலை வரலாறு சொல்லிக்கொண்டே இருக்கும்
அண்ணாமலை பல்கலைகழக மாணவர் உதயகுமார் படுகொலை வரலாறு சொல்லிக்கொண்டே இருக்கும்
எத்தனையோ அப்பாவிகள் கருணாநிதியின் அரசியல் வாழ்க்கையில் திமுகவின் அதிகார வெறிக்கு பலியாகி இருந்தாலும் அண்ணாமலை பல்கலைகழக மாணவர் உதயகுமார் படுகொலையை நினைத்தால் இப்படியும் ஒரு அரசியல்வாதி தமிழகத்தில் இருந்துள்ளார் என்று வருங்காலங்களில் வரலாறு சொல்லிக்கொண்டே ......[Read More…]