அனில் குமார் சின்ஹா

சிபிஐ இயக்குநராக அனில்குமார் சின்ஹா
சிபிஐ இயக்குநராக அனில்குமார் சின்ஹா
சிபிஐ அமைப்பின் புதிய இயக்குநராக, 1979ம் ஆண்டு தொகுப்பை சேர்ந்த ஐபிஎஸ் அதிகாரி அனில்குமார் சின்ஹா (58) பொறுப்பேற்றார். ...[Read More…]