அனுராத புரம்

அனுராத புரத்தில் உள்ள மகாபோதி ஆலயத்தில் வழிபாடு
அனுராத புரத்தில் உள்ள மகாபோதி ஆலயத்தில் வழிபாடு
இலங்கை அனுராத புரத்தில் உள்ள வரலாற்று சிறப்புமிக்க மகாபோதி மரத்தின் அடியில் பிரதமர் மோடி மலர் தூவி வழிபாடு நடத்தினார். இலங்கை பயணத்தின் 2வது நாளாக இன்று மோடி தமிழர் பகுதியில் நடை ......[Read More…]