அப்துல் கலாம் பேரன்

பாஜகவில் இருந்து விலக ‘தாத்தா’ பெயரை ‘சித்தப்பா’ பயன்படுத்தியிருக்க கூடாது‍:
பாஜகவில் இருந்து விலக ‘தாத்தா’ பெயரை ‘சித்தப்பா’ பயன்படுத்தியிருக்க கூடாது‍:
பாஜகவில் இருந்து விலக 'தாத்தா' பெயரை 'சித்தப்பா' பயன்படுத்தியிருக்க கூடாது‍: கலாம் பேரன் சலீம் ராமேஸ்வரம்: பாஜனதா கட்சியில் இருந்து விலகுவதற்கு தாத்தா பெயரை சித்தப்பா காரணமாக பயன்படுத்தியிருக்க கூடாது என்று முன்னாள் குடியரசுத் ......[Read More…]