அப்துல் லத்தீப் ரோஷன்

இந்தியாவில் அறிவியல் ஆராய்ச்சி, தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி  அமைதியாக நடக்கிறது
இந்தியாவில் அறிவியல் ஆராய்ச்சி, தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி அமைதியாக நடக்கிறது
அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தில் 2022ல் இந்தியா சிறந்து விளங்க வேண்டும் என்ற பிரதமர் மோடியின் தொலைநோக்கு திட்டத்துக்கு அறிவியல் அறிஞர்கள், இளைஞர்கள் ஒத்துழைப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று மத்திய அறிவியல் மற்றும் தொழில் நுட்பத்துறை ......[Read More…]