அப்யாஸ் வர்கா

பாஜக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான சிறப்புபயிற்சி
பாஜக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான சிறப்புபயிற்சி
பாஜக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான சிறப்புபயிற்சி வகுப்புகள் இன்று தொடங்கியது. ஆகஸ்ட் 3, 4 ஆகிய தேதிகளில் பாஜக எம்.பி.க்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க சிறப்புவகுப்புகளுக்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருப்பதாக பாஜக தலைமை அறிவித்திருந்தது.. ‘அப்யாஸ் வர்கா’ எனப் பெயரிடபட்டுள்ள இதில் அனைத்து எம்.பி.களும் அவசியம் ......[Read More…]