அமர்த்தியா சென்

மோடி சிறந்தவரே
மோடி சிறந்தவரே
நிர்வாக ரீதியாக எந்த மாதிரியான சீர்திருத்தங்களை மேற்கொள்ள முடியும் என்பதை நரேந்திரமோடி தெளிவாக தெரிந்துகொள்கிறார். அந்தவகையில் மோடி சிறந்தவரே என்று பொருளாதார மேதை அமர்த்தியா சென் பாராட்டியுள்ளார். ...[Read More…]