அமர்நாத் பனிலிங்க தரிசன

அமர்நாத் யாத்ரீகர்களுக்கு முறையான வசதி செய்து கொடுக்காதது ஏன் ; உச்ச நீதிமன்றம்
அமர்நாத் யாத்ரீகர்களுக்கு முறையான வசதி செய்து கொடுக்காதது ஏன் ; உச்ச நீதிமன்றம்
அமர்நாத் பனிலிங்கதரிசன யாத்திரை துவங்கியதிளிருந்து 17 நாட்களில், 67 யாத்ரீகர்கள் மரணம் அடைந்ததற்கு, உச்ச நீதிமன்றம் கடும்கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. யாத்ரீகர்களுக்கு முறையான மருத்துவவசதி மற்றும் இதரவசதிகளை ......[Read More…]