அமிர்தானந்தமயி

ஒற்றுமையும், சமத்துவமே அழகின் ரகசியங்கள்
ஒற்றுமையும், சமத்துவமே அழகின் ரகசியங்கள்
ஒற்றுமையும், சமத்துவமே அழகின் ரகசியங்கள், அன்பெனும் அச்சில்தான் இவ்வுலகம் சுழல்கிறது. என்று மாதா அமிர்தானந்தமயி கருத்து தெரிவித்துள்ளார். ...[Read More…]