அமெரிக்க அதிபர் ஒபாமா

இந்தியாவில் புதிதாக அமைய இருக்கும் அரசுடன் நெருக்கமான உறவு அமையும்
இந்தியாவில் புதிதாக அமைய இருக்கும் அரசுடன் நெருக்கமான உறவு அமையும்
இந்தியாவில் புதிதாக அமைய இருக்கும் அரசுடன் நெருக்கமான உறவு அமையும், வரலாற்றின் மிகப் பெரிய ஜனநாயக தேர்தலை நடத்தி உலகத்துக்கே எடுத்துக்காட்டாக விளங்கியுள்ளது இந்தியா என அமெரிக்க அதிபர் ஒபாமா தெரிவித்துள்ளார். ......[Read More…]