அமைச்சர்கள்

மோடி அமைச்சர்கள் சந்தித்த வேலைப்பளு
மோடி அமைச்சர்கள் சந்தித்த வேலைப்பளு
இதற்கு முன்னர் இருந்த ஆட்சியின் அமைச்சர்கள் எந்தளவுக்கு வேலைசெய்தனர் என்று தெரியாது. ஆனால், மோடி அமைச்சரவையின் அமைச்சர்கள் சந்தித்த வேலைப்பளு அளவிட முடியாதது. அதற்கு சான்று அவ்வப்போது உடல் நலம் குன்றிய அமைச்சர்கள். மனோகர் பாரிக்கர் ......[Read More…]

மந்திரி சபை மாற்றத்தின் போது நேர்மையான அமைச்சர்கள் தண்டிக்கப் பட்டுள்ளார்கள்
மந்திரி சபை மாற்றத்தின் போது நேர்மையான அமைச்சர்கள் தண்டிக்கப் பட்டுள்ளார்கள்
மந்திரி சபை மாற்றத்தின் போது நேர்மையான அமைச்சர்கள் தண்டிக்கப் பட்டுள்ளார்கள் . தேர்தல் நிர்பந்தத்தின் காரணமாக இந்தமாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்று மத்திய மந்திரிசபை மாற்றம் குறித்து பா.ஜ.க மூத்த ......[Read More…]