அருளிய திருப்புகழ்

அருணகிரிநாதர் அருளிய திருப்புகழ் விளக்கம் [1]
அருணகிரிநாதர் அருளிய திருப்புகழ் விளக்கம் [1]
நீண்ட நாட்களுக்குப்பின் மீண்டும் திருப்புகழ் விளக்கம்! இதை எழுதத் தூண்டிய 'அடியாருக்கு' என் பணிவன்பான வணக்கம். விநாயகரைத் துதிக்கும் அற்புதமான இந்தத் திருப்புகழில் ஒரு அருமையான நிகழ்வையும் எடுத்துக் காட்டி, அழகு சேர்த்திருக்கிறார் ......[Read More…]