அறநிலயத்துறை

கரை படிந்த கைகளில் சிக்கி சிதையும் இந்து கோவில்கள்
கரை படிந்த கைகளில் சிக்கி சிதையும் இந்து கோவில்கள்
மதம் அரசியலில் தலையிடக் கூடாது என்பதுதான் செக்யூலரிஸம் என்கிறார்கள். சரி ஆனால், ஹிந்துக்களின் கோவில் நிர்வாகத்தில் மட்டும் அரசு தலையிடலாமா ? ...[Read More…]