அலி ஹஸன் அல் ஜாபர்

அல் ஜசீரா டிவி,யின் செய்தியாளர்  லிபியாவில் சுட்டு கொல்லப்பட்டார்
அல் ஜசீரா டிவி,யின் செய்தியாளர் லிபியாவில் சுட்டு கொல்லப்பட்டார்
அல் ஜசீரா டிவி,யின் செய்தியாளர் அலிஹஸன் அல்-ஜாபர், லிபியாவில் மர்ம நபர்களால் சுட்டு கொல்லப்பட்டுள்ளார் .லிபியாவில் அல்-ஜசீராவின் வாகனத்தில் அவரும் மற்ற செய்தியாளர்களும் சென்றுகொண்டு இருந்தனர், அப்பொழுது ...[Read More…]