அவர்கள் தலைமை தாங்கி சிறப்புரை ஆற்றினார்

பட்டுக்கோட்டை பாரதீய ஜனதா பொது கூட்டத்தில் H . ராஜாவின் அதிரடி பேச்சு
பட்டுக்கோட்டை பாரதீய ஜனதா பொது கூட்டத்தில் H . ராஜாவின் அதிரடி பேச்சு
பட்டுக்கோட்டையில் பாரதீய ஜனதாவின் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் பாரதீய ஜனதாவின் துனை தலைவர் H . ராஜா அவர்கள் தலைமை தாங்கி சிறப்புரை ஆற்றினார் H . ராஜாவின் பேச்சை கிலே ஒலி நாடாவில் ......[Read More…]