ஆஞ்சநேயரையும்

வைகுண்டத்தில் சாமகானம் உண்டே தவிர ராமநாம  கானம்  உண்டா?
வைகுண்டத்தில் சாமகானம் உண்டே தவிர ராமநாம கானம் உண்டா?
ஸ்ரீ ராமன் தனது அவதார காலத்தை பூர்த்தி செய்து கொண்டு வைகுண்டம் செல்ல திட்டமிட்டார், அதே நேரத்தில் தன்னுடன் இருக்கும் சகல ஜீவராசிகளையும் தன்னுடன் அழைத்து செல்ல திட்டமிட்டார் ஆஞ்சநேயரையும் அழைத்து தன்னுடன் நீயும் ......[Read More…]