ஆடி

சித்திரை, ஆடி, தை எல்லாம் ஒரு சடங்கு அல்ல
சித்திரை, ஆடி, தை எல்லாம் ஒரு சடங்கு அல்ல
சித்திரை1, ஆடி1, தை1 எல்லாம் விழா வாக கொண்டாடுறது ஏதோ ஒருசடங்கு / பழக்கம் னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம்... நம்முன்னோர்கள் இதுக்கு பின்னாடி மிகப் பெரிய அறிவியல வச்சிறுக்காங்க....!!! Ok. Lets look at the ......[Read More…]

April,14,20, ,
ஆடிப்பட்டம் தேடி விதை
ஆடிப்பட்டம் தேடி விதை
"ஆடிப்பட்டம் தேடி விதை"---இது பழமொழி--...சித்திரை முதல் ஆனி வரை வெய்யிலின் ஆர்ப்பாட்டம்..ஆடியில் காற்றுடன்.. மழையும் பெய்யும்.அதனால் ஆடியில் நெல் விதைத்தால்,.....தை மாதத்தில் நல்ல மகசூல்...இதனால் வந்தது..இந்த பழமொழி.. " ஆடிக்காற்றில் அம்மியே பறக்கும் ...அதில் ......[Read More…]

August,3,13,