ஆத்ம ஞானம்

பற்றில்லாத வாழ்வில் உள்ளவனுக்கே ஆத்ம  ஞானம் கிடைக்கும்
பற்றில்லாத வாழ்வில் உள்ளவனுக்கே ஆத்ம ஞானம் கிடைக்கும்
கதாபோனிஷத் என்ற உபநிஷத்தில் பல நீதிக் கதைகள் உள்ளன. இது அவற்றில் ஒன்றாகும்.முன்னொரு காலத்தில் பரத கண்டத்தில் உத்தாலகா என்ற முனிவர் வாழ்ந்து வந்தார். அவருக்கு நாச்சிகேடா என்ற மகன் உண்டு. அவன் ......[Read More…]

August,6,12,
ஆத்ம  ஞானம்
ஆத்ம ஞானம்
ஒரு குருவிடம் சென்ற சிஷ்யன், தனக்கு ஆத்ம ஞானம் வேண்டும் என்பதற்காக அவரிடம் வந்துள்ளதாகக் கூறினான். சிஷ்யன் மிகவும் பவ்யமாகவே நின்று கொண்டு இருந்தான். அவனை ஏற இறங்கப் பார்த்த குருவானவர் சரி ......[Read More…]

August,1,12,