ஆன்மிக சிந்தனைகள்

சுய புத்தியை இழக்காதே. எதையும் நன்கு சிந்தித்தே முடிவு செய்
சுய புத்தியை இழக்காதே. எதையும் நன்கு சிந்தித்தே முடிவு செய்
ஒரு பணக்காரக் கணவனுக்கு இரண்டு மனைவிகள் இருந்தனர். இரண்டு மனைவிகளுக்கும் ஒவ்ஒரு குழந்தைகள் பிறந்தன. மூத்தவள் குழந்தையைப் பெற்று விட்டதும் மரணம் அடைந்து விட இளையவள் மீது குடும்ப பாரம் விழுந்தது. தன் இரு ......[Read More…]

சீரடி சாயிபாபாவின் ஜீவன் ஆன உபாசினி மகராஜ்
சீரடி சாயிபாபாவின் ஜீவன் ஆன உபாசினி மகராஜ்
இந்த உலகில் தெய்வீக அவதாரம் எடுத்துப் பலர் தோன்றி மறைந்து உள்ளனர். ஆனால் அவற்றில் சில அவதாரங்கள் பலருக்கும் தெரியாத வகையில் சிலருக்கு மட்டுமே தெரியும்படி இருந்து விட்டு மறைவது ஏன் என்பது தெரியவில்லை. ......[Read More…]

கருணை என்பது சொர்க்கத்தை போன்றது
கருணை என்பது சொர்க்கத்தை போன்றது
மன்னிக்க கூடியதும், சமநோக்கு உடையதும், நிலை -தடுமாறாததுமான மனதை எவன் ஒருவன் பெற்றிருக்கிறானோ அவனே ஆழ்ந்த அமைதியில் திளைத்து இருப்பான். கருணை என்பது சொர்க்கத்தை போன்றது. நாம்அனைவரும் கருணை உள்ளவர்களாக மாறி சொர்க்கத்தில் மகிழ்ந்திருப்போம். ...[Read More…]