ஆயுளை விருத்தி செய்யும்

ஆயுளை  விருத்தி  செய்யும் மூன்றாம் பிறை
ஆயுளை விருத்தி செய்யும் மூன்றாம் பிறை
வளர்பிறையிலேயே மூன்றாம் பிறை மிகச்சிறப்பு வாய்ந்தது. அதை தெய்வீகமான பிறை என சொல்லலாம். இத்தாய் பிறை சூடிய பெருமானே என நாயன்மார்கள் போற்றி பாடுகிறார்கள். இந்தமூன்றாம் பிறையைத் தான் சிவன் தன்முடி மீது ......[Read More…]