ஆரோக்கியத்துக்கு

அதிக சப்தத்துடன் குறட்டை  ஆரோக்கியத்துக்கு கேடு
அதிக சப்தத்துடன் குறட்டை ஆரோக்கியத்துக்கு கேடு
அதிக சப்தத்துடன் குறட்டை விட்டு தூங்குபவர்களை பார்க்கும் போது, நிம்மதியாகத் தூங்கிறார் என்று நினைப்போம். ஆனால் அது உண்மையில்லை. குறட்டை விடுபவர்களுக்கு நல்ல உறக்கம் இருப்பது இல்லை. குறட்டையால் ஏற்படும் விளைவுகள். ...[Read More…]