இடங்களை நிரப்புவது

இன்று முதல்வர்கள் மாநாடு டில்லியில் நடைபெறுகிறது
இன்று முதல்வர்கள் மாநாடு டில்லியில் நடைபெறுகிறது
பிரதமர் தலைமையில் இன்று முதல்வர்கள் மாநாடு டில்லியில் நடைபெறுகிறது . இந்த கூட்டத்தில், உள்நாட்டு பாதுகாப்பை பலப்படுத்துவது, போலீஸ் துறையில் காலியாக இருக்கும் இடங்களை நிரப்புவது, ராணுவத்தினரின் எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பது, கடலோர பாதுகாப்பு, ......[Read More…]