இடை‌த் தே‌ர்த‌‌லி‌ல்

புது‌க்கோ‌ட்டை இடை‌த் தே‌ர்த‌‌லி‌ல் பாரதிய ஜனதா  போ‌ட்டி‌யிடாது
புது‌க்கோ‌ட்டை இடை‌த் தே‌ர்த‌‌லி‌ல் பாரதிய ஜனதா போ‌ட்டி‌யிடாது
புது‌க்கோ‌ட்டை ச‌ட்ட‌ப் பேரவை தொகு‌தி இடை‌த் தே‌ர்த‌‌லி‌ல் பாரதிய ஜனதா . போ‌ட்டி‌யிடாது எ‌ன மா‌நில‌ததலைவ‌ர் பொ‌ன்.ராதா‌கிரு‌ஷ்ண‌ன் தெரிவித்துள்ளார்.இ‌ன்று மதுரை‌யி‌ல் செ‌ய்‌தியாள‌ர்க‌ளிட‌ம் இதை தெ‌ரி‌வி‌த்தார். ...[Read More…]