இந்தியாவை சீர்படுத்தி

இந்திய ராணுவத்தை என்னிடம் தந்தால் இந்தியாவை சீர்படுத்தி  விடுவேன்
இந்திய ராணுவத்தை என்னிடம் தந்தால் இந்தியாவை சீர்படுத்தி விடுவேன்
இந்திய ராணுவத்தை என்னிடம் தந்தால் , ஒருமாதத்தில் இந்தியாவில் இருக்கும் அனைத்து பிரச்னைகளையும் சரிசெய்து இந்தியாவை சீர்படுத்தி விடுவேன் என சிவ சேனாத் தலைவர் பால்தாக்கரே தெரிவித்துள்ளார் ...[Read More…]