இந்திய சுதந்திரப் போராட்ட

இந்திய சுதந்திரப் போராட்டம் பற்றி  அறிய காணொளி ( விடியோ )
இந்திய சுதந்திரப் போராட்டம் பற்றி அறிய காணொளி ( விடியோ )
இந்திய சுதந்திரப் போராட்டம் காணொளி ( விடியோ ) இந்திய சுதந்திர போராட்டம் 1600 லிருந்து ஒரு பார்வை ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை விடியோ  August 15 1947 புதிய இந்தியா ......[Read More…]

இந்திய பிரிவினையின் பின்னணி பாகம் 2
இந்திய பிரிவினையின் பின்னணி பாகம் 2
ஒரு தேசம் தனது கடந்த கால வரலாற்றில் இருந்து படிப்பினை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.ஏனெனில் கடந்த கால அனுபவம்தான் எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்கும். கடந்த கால அனுபவம் நமக்கு சொல்வது என்ன ? ...[Read More…]

இந்திய சுதந்திரப் போராட்டம்  காணொளி ( விடியோ )
இந்திய சுதந்திரப் போராட்டம் காணொளி ( விடியோ )
{qtube vid:=ouqyo1qWhr8} இந்திய சுதந்திரப் போராட்டம் காணொளி ( விடியோ ), இந்திய சுதந்திர போராட்ட வீடியோ அனைத்து மாணவ மாணவிகளும் பார்க்க வேண்டியது ...[Read More…]