இந்து கோவில்

இந்து கோவில்களின் மறு மலர்ச்சிக்கு வித்திடும் மசோதா
இந்து கோவில்களின் மறு மலர்ச்சிக்கு வித்திடும் மசோதா
தனி நபர்மசோதா தாக்கலாகிறது.இது பிரதமர் மோடி குஜராத் முதல்வராக இருந்த போதே தெரிவித்தமசோதா."இதர மதங்கள் தன்னிச்சையாக செயல்படும் போது இந்துமதம் மட்டும் அரசு பிடியில் அல்லல் படுவது ஏன்?" என்று சிந்தித்தார்.அதன் தாக்கம்தான் இன்று ......[Read More…]