இந்தோ பாக் உறவுகள்

தேசவிரோத பேச்சால் மிர்வாய்ஸ் உமர் பரூக்க்கு அடி – உதை
தேசவிரோத பேச்சால் மிர்வாய்ஸ் உமர் பரூக்க்கு அடி – உதை
பஞ்சாப் மாநிலம் சண்டிகாரில் ஜம்மு காஷ்மீர் பிரச்னை மற்றும் இந்தோ பாக் உறவுகள்-தொடர்பான கருத்தரங்கிற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது . இந்த நிகழ்ச்சியில் ஹூரியத் மாநாட்டு கட்சி அமைப்பு தலைவர் மிர்வாய்ஸ்-உமர்-பரூக் கலந்து ......[Read More…]