இனபடுகொலையில்

இனப்படுகொலை; முன்னாள் ருவாண்டா ராணுவத் தளபதி பிசிமுங்கு 30ஆண்டு சிறைத்தண்டனை
இனப்படுகொலை; முன்னாள் ருவாண்டா ராணுவத் தளபதி பிசிமுங்கு 30ஆண்டு சிறைத்தண்டனை
1994-ம் ஆண்டு ருவாண்டா நாட்டில் நடைபெற்ற இனபடுகொலையில், 5 லட்சத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் கொல்லப்பட்டனர். கொல்லப்பட்ட அனைவரும் ஹுட்டு மற்றும் துட்சி இனத்தை சேர்ந்தவர்கள். ருவாண்டா இனபடுகொலையில் முக்கியப்பங்கு வகித்த அப்போதைய-ராணுவத் தளபதி பிசிமுங்கு ......[Read More…]