இன்சாட் 3டி

இன்சாட்3டி செயற்கைக் கோள் விண்ணில் வெற்றிகரமாகசெலுத்தப்பட்டது
இன்சாட்3டி செயற்கைக் கோள் விண்ணில் வெற்றிகரமாகசெலுத்தப்பட்டது
வானிலையை மிகதுல்லியமாக கணிக்கும் இந்தியாவின் இன்சாட்3டி செயற்கைக் கோள் விண்ணில் வெற்றிகரமாகசெலுத்தப்பட்டது. பிரெஞ்ச்கயானாவின் கோக்ரு ஏவு தளத்திலிருந்து இன்று அதிகாலை 1,24க்கு செயற்கைக் கோளை தாங்கிச்சென்ற ஏரியன் 5 ராக்கெட் விண்ணில்ஏவப்பட்டது. ......[Read More…]

July,26,13,