இன்வெஸ்ட் இந்தியா

மத்திய அரசு 300 நிறுவனங்களிடம் மிக முக்கிய பேச்சுவார்த்தை
மத்திய அரசு 300 நிறுவனங்களிடம் மிக முக்கிய பேச்சுவார்த்தை
மத்திய அரசும், அதன் முதலீட்டு அமைப்பான இன்வெஸ்ட் இந்தியா, உள்நாட்டு மற்றும் வெளி நாடுகளில் இருக்கும் சுமார் 300 நிறுவனங்களிடம் மிக முக்கிய பேச்சுவார்த்தை நடத்திவருகிறது. தற்போதைய நிலையில் வல்வரசுநாடுகளுக்கு இணையாக இந்தியா உயர வேண்டுமானால், ......[Read More…]