இபிஎஃப்

குறைந்த பட்சம் 10 தொழிலாளர்கள் இருந்தாலும் இபிஎஃப்  பிடித்தம்செய்யும் வகையில் சட்டத்திருத்தம்
குறைந்த பட்சம் 10 தொழிலாளர்கள் இருந்தாலும் இபிஎஃப் பிடித்தம்செய்யும் வகையில் சட்டத்திருத்தம்
ஒரு நிறுவனத்தில் குறைந்த பட்சம் 10 தொழிலாளர்கள் இருந்தாலும் தொழிலாளர் வருங்கால வைப்புநிதி (இபிஎஃப்) பிடித்தம்செய்யும் வகையில் சட்டத்திருத்தம் கொண்டு வர மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.   தற்போது 20 மற்றும் அதற்குமேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் பணியாற்றும் நிறுவனங்களில் ......[Read More…]