இமாம் புகாரி

தன்னை ஒரு இந்தியனாகவே இன்னும் உணராத இமாம் புகாரி
தன்னை ஒரு இந்தியனாகவே இன்னும் உணராத இமாம் புகாரி
ஜிம்மா மசூதி இந்தியாவின் மிகப்பெரிய மசூதி, இந்திய மதச் சார்பின்மைக்கு ஒரு கௌரவ அடையாளமும் கூட. ஆனால் அதன் தலைமை மத குருவான இமாம் சையது அகமது புகாரியின் செயலோ, மனமோ என்றும் ......[Read More…]