இம்ரான்

இந்தியாவிலிருந்து தளபதியா.? நம்ம பக்கம் வந்துட்டாரா.?
இந்தியாவிலிருந்து தளபதியா.? நம்ம பக்கம் வந்துட்டாரா.?
இம்ரான் செக்ரடரி : இம்ரான் பாய் சாஹேப் இந்தியாவிலிருந்து தளபதி உங்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கனும்னு போன் பேசுறார்.! இம்ரான் : இந்தியாவிலிருந்து தளபதியா.? நம்ம பக்கம் வந்துட்டாரா.? போனை கொடுங்க.! சுடலை : ஹல்லோ இம்ரார் கார் ......[Read More…]