இயக்கம்

கற்ப்பக விருச்சம் தான் நம் இயக்கம்
கற்ப்பக விருச்சம் தான் நம் இயக்கம்
ஒரு மன்னன் ,அண்டை நாட்டு மன்னன் தன்மீது போர் தொடுத்ததில் தோற்றுப் போனான் .நிராதரவாக காட்டுக்குள் விரட்டப்பட்டான் .காயமுற்ற உடலுடன் ,கிழிந்த ஆடைகள் ,கலைந்த உடல் , பசித்த வயிற்றுடன் காட்டுக்குள் நடந்தான் ......[Read More…]