இயக்குனர் அமீர்

இயக்குனர் அமீருக்கும், தாலிபான்களுக்கும் இடையேயான  தொடர்பு குறித்து  காவல் துறையினரிடம் புகார்
இயக்குனர் அமீருக்கும், தாலிபான்களுக்கும் இடையேயான தொடர்பு குறித்து காவல் துறையினரிடம் புகார்
இயக்குனர் அமீருக்கும், தாலிபான்களுக்கும் இடையேயான தொடர்பு குறித்து காவல் துறையினர் கண்காணிக்க வேண்டும் என இந்து மக்கள் கட்சியின் சார்பில் காவல் துறையினரிடம் புகார் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது . ...[Read More…]