இயற்கைமாதிரி கிராமம்

தமிழகத்தில்  5 இயற்கைமாதிரி கிராமங்களுக்கு முதற்கட்டமாக ரூ.50 லட்ச
தமிழகத்தில் 5 இயற்கைமாதிரி கிராமங்களுக்கு முதற்கட்டமாக ரூ.50 லட்ச
தமிழகத்தில் வேலூர், திருவண்ணாமலை, ஈரோடு உள்ளிட்ட 5 மாவட்டங்களில் 5 இயற்கைமாதிரி கிராமங்களுக்கு முதற்கட்டமாக ரூ.50 லட்சத்தை மத்திய அரசு ஒதுக்கியுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். இந்தியாவில் உள்ள விவசாயிகள், செயற்கை உரங்களை பயன் ......[Read More…]