இயற்கை எரிவாயு விலை

இயற்கை எரிவாயு விலை நிர்ணயகொள்கை எந்தமுடிவும் எடுக்கவில்லை
இயற்கை எரிவாயு விலை நிர்ணயகொள்கை எந்தமுடிவும் எடுக்கவில்லை
இயற்கை எரிவாயு விலை நிர்ணயகொள்கை தொடர்பாக எந்தமுடிவும் எடுக்கப்படவில்லை, எரிவாயு விலைக் கொள்கை குறித்து மேலும் விவாதித்து 3 மாதத்துக்குபின் முடிவெடுக்கப்படும் என்று டெல்லியில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தபோது பெட்ரோலிய அமைச்சர் பிரதான் தெரிவித்தார். ......[Read More…]